CONTACT

Meditas d.o.o
Wholesale:
Smokovac bb
Podgorica, Montenegro
Meditas d.o.o
Headquarters pharmacies:
Oktobarske revolucije 44
Podgorica, Montenegro
Meditas d.o.o
Cosmetic center:
Oktobarske revolucije 72
Podgorica, Crna Gora
Meditas 12
Maršala Tita bb,
Bar

030 316 967  
Meditas 3
Ul. 13. Jula 1,
Budva

033 452 454   069 181 503
Meditas 14
Ul. Jadranski put bb,
Budva

069 231 282   033474179
Meditas 8
Ul. Bijeli Pavle b.b.,
Danilovgrad

020 813 213   069 181 508
Meditas 1
Svetozara Markovića 13,
Podgorica

020 225 072   069 181 501
Meditas 2
Novaka Miloševa 6,
Podgorica

069 181 502   020 230 454
Meditas 4
O. Revolucije 44,
Podgorica

020 623 002   069 181 504
Meditas 5
Jerevanska 34,
Podgorica

020 642 013   069 181 505
Meditas 6
Bul. Pera Ćetkovića 167,
Podgorica

020 673 984   069 336 596
Meditas 7
Bul. Pera Ćetkovića 50,
Podgorica

020 221 573   069 181 507
Meditas 9
Brskutska 5,
Podgorica

069 356 118   020 674 960
Meditas 10
Radosava Burica 189,
Podgorica

069 360 635   020 648 362
Meditas 11
Nikole Tesle A8,
Podgorica

069 134 561   020 675 193
Meditas 13
Piperska bb,
Podgorica

069 214 902   020 272 303