Visomat Handy Express - aparat za pritisak

Potpuno automatsko mjerenje krvnog pritiska i pulsa na
ručnom zglobu
• Prikaz atrijalne fibrilacije i drugih poremećaja srčanog ritma
• Mjerenje pulsa velikom brzinom

Visomat Handy Express - aparat za pritisak

Potpuno automatsko mjerenje krvnog pritiska i pulsa na
ručnom zglobu
• Prikaz atrijalne fibrilacije i drugih poremećaja srčanog ritma
• Mjerenje pulsa velikom brzinom

Slični proizvodi